Meester ron De website van meester Ron, leerkracht in de midden en bovenbouw. Alles over onderwijs kom je hier te weten. ron
Adverteren

Meester ron
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Link toevoegen
Link toevoegen

 Gerelateerd
Meesterron.hetmooistedorp.be
Link plaatsen op deze pagina

 Over Meesterron
De website van meester Ron, leerkracht in de midden en bovenbouw. Alles over onderwijs kom je hier te weten.


De Bullebak
www.meesterron.nl
Goed gevonden, juf Deb!
De signaalwoorden

 Tips
Uw link direct online hier?

 Begrijpend lezen citotrainer
Begrijpend lezen als vak is een van de belangrijkste vakken en wordt door het merendeel van de kinderen moeilijk gevonden. Veel ouders willen begrijpend lezen oefenen met hun kinderen om er maar verzekerd van te zijn dat hun kind qua leren niets mist en achterstanden worden voorkomen. Begrijpend lezen is belangrijk, omdat ook heel veel andere onderwerpen stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. Middels dit artikel leggen we je uit wat begrijpend lezen precies is en hoe je het beste begrijpend lezen kunt oefenen met je kinderen. Met de hulp van dit artikel hopen we je een goede handreiking te geven om het begrijpend lezen van je kind op niveau te houden.

Wat is begrijpend lezen?

Op school volgt begrijpend lezen op technisch lezen. Anders gezegd is het technisch lezen een strikte voorwaarde om te starten met begrijpend lezen. Begrijpend lezen wordt in groep 3 nog hand-in-hand beschouwd met begrijpend luisteren, omdat kinderen nog niet in staat zijn zelf hele stukken tekst te lezen. Na groep 3, in groep 4, wordt begrijpend lezen twee keer per jaar getoetst met Cito-toetsen voor begrijpend lezen en worden de resultaten in beeld gebracht. Begrijpend lezen als vak gaat puur over het begrijpen van de tekst, wat ook wel tekstbegrip heet op school. Binnen het begrijpend lezen wordt een aantal vaardigheden en strategieën geteld die leerlingen moeten beheersen. In de volgende alinea behandelen we de belangrijkste van die vaardigheden.

Inhoud

Bij begrijpend lezen en tekstbegrip is het vanzelfsprekend dat het vooral gaat om het begrijpen wat er in een tekst staat. Dat begint natuurlijk met de inhoud van een tekst, dus antwoorden kunnen vinden op vragen over de betreffende tekst. Maar het gaat steeds verder dan dat. Kinderen moeten op een vast moment namelijk ook de het doel van de schrijver kunnen benoemen en de gekozen tekstvorm kunnen aangeven. In de tekst kunnen meningen en feiten staan, welke kinderen moeten kunnen onderscheiden en tevens moeten ze argumenten kunnen onderbouwen. Qua tekst wordt er naar signaalwoorden en verwijswoorden gezocht, maar wordt ook de stijl van de tekst bekeken. Vanuit dat idee moeten de kinderen verbeterpunten aan kunnen dragen, delen van de tekst zelf kunnen schrijven en ook nog kunnen samenvatten.

Goed oefenen voor begrijpend lezen

Het vak begrijpend lezen is veel uitgebreider dan de meeste ouders denken. Helaas komen achterstanden doorgaans pas laat boven drijven. Leerlingen lopen dan dan vast op bepaalde items, maar het is dan heel moeilijk om exact uit te vogelen waar dat in zit. Handiger is het om achterstanden in zijn geheel te voorkomen en ver van tevoren het oefenen te starten. Hoe kun je als ouder met je kind oefenen voor begrijpend lezen? Daar zijn verschillende manieren voor. Er zijn goede oefenboeken te koop, voor alle groepen in de basisschool, om de belangrijkste vaardigheden thuis nog eens te oefenen. Deze oefenboeken sluiten perfect bij de lesstof van school aan. Maar wie dat liever niet koopt kan altijd zijn of haar kind meer laten lezen, want lezen helpt in veel gevallen.

Over begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is een belangrijk vak dat gegeven wordt op de basisschool en waar heel veel kinderen de nodige moeite mee ervaren. De Cito-toets begrijpend lezen toets tweemaal per jaar de vaardigheden van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen. De onderwerpen van begrijpend lezen lopen een aardig stukje uiteen. Van het zoeken naar antwoorden tot het maken van samenvattingen. Van het benoemen van meningen en feiten tot het aangeven van signaal- en verwijswoorden. Het komt allemaal aan bod tijdens de lessen op school. De meeste ouders willen begrijpend lezen trainen. Deze ouders kopen dan vaak een degelijk oefenboek aan, waarmee ze de lesstof van school nog eens nalopen met hun kind. Wie dat liever niet doet kan er ook voor zorgen dat zijn of haar kind meer teksten gaat lezen, want het verbeteren van begrijpend lezen is vooral een kwestie van het veel doen.


www.lerenisleuk.nl
www.meesterbas.nl
www.meesterpatrick.nl
www.basisonderwijs.nl
www.jufstefanie.nl
OBS-De-Zonnewijzer
Juf Denise
Citotrainer begrijpend lezen
Onderwijsblogs.nl
Amazon begrijpend lezen
www.jufcornelie.nl
www.decoolejuf.nl
Index begrijpend lezen
www.meesterkarel.nl
www.juftina.nl
www.tekstbegrip.nl
www.oefenboeken.nl
Meester Arie blogt ook

 Linkplaatsing
Link plaatsen

 Adverteren
Link toevoegen

 Alles over het basisonderwijs
Heb jij een kind van 4 jaar en moet hij of zij straks naar school? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Aan de hand van dit artikel informeren we je verder over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit spannende hoofdstuk beginnen met je kind. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je doen kunt als je kind niet goed mee kan komen.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf dat ze 4 zijn naar de kleuterklas. Dat is een mooie leeftijd om te beginnen met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht geldt pas als een kind 5 jaar is. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan vroeg spelen met andere kinderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leraar besluiten om het langzaam op te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al doet vermoeden leren kinderen de basis van het leren. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, wereldoriëntatie, media, verkeer en bewegingsleer. Dat zijn een heleboel vakken, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een prominente rol gaan spelen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich goed ontwikkelen. Veel vakken vinden dagelijks plaats, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het menu.

Cito-toetsen

Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. De methodetoetsen vinden eigenlijk direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gehouden. Hoewel de methodetoetsen belangrijk zijn, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan over de doorgaande lijn, zijn onafhankelijk en goed te interpreteren door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een individu of groep verder te helpen in het leren.

Aangepast onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op school. Die problemen kunnen komen door een achterstand in het leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het speciaal onderwijs worden gestuurd. Basisscholen moeten wel alles gedaan hebben om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet kan worden geholpen en door experts verwezen wordt naar het speciaal onderwijs. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed kan bepalen wat een kind met speciale leer- of gedragsbehoeften moet hebben en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we hier onderwijs geven dat goed is georganiseerd, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid . Maar vergeet niet om ook langs te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid opgesteld, maar scholen mogen daar zelf invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen uit allerlei scholen. Een afspraak op school is zo gemaakt en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Only Liesbeth
Only Liesbeth
Cito
Taal
Begrijp jij lezen
Oefenboekjes
Onderwijs voor later
www.jufagnes.nl
www.jufcoby.nl


 Link toevoegen
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 20-01-2023
Gewijzigd: 04-02-2023
Rubrieken: 3
Links: 22
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - Hetmooistedorp.be - Eigen hetmooistedorp startpagina